ตารางเวลา-ออกกาศ
 
เวลาออกอากาศ นักจัดรายการ แนวเพลง ออกอากาศ
03.24-04.00 น.  เปิดสถานี
04.00-05.00 น.


05.00-06.00 น.


06.00-08.00 น.


08.09-09-00 น.


09.00-10.00 น.


10.00-12.00 น.


12.00-13.00 น.


13.00-15.00 น.


15.00-17.00 น.


17.00-18.00 น.


18.00-20.00 น.


20.00-22.00 น.


22.00-24.00 น.


24.00-02.00 น. เพลงเพราะจากสถานี+ประสบการณ์ดีดี
02.04 น. พักเครื่องส่ง